Pakshet

Hindi ko ginusto ang bagay na ito, at nagsinungaling ako nung sabihin ko ang bagay na kakasabi ko lamang. Maaari mo rin akong bisitahin sa totoo kong blog sa juddstamaria.com; masusundan rin ako sa plurk.com/Judd at sa twitter.com/juddstamaria. Maaari mo rin akong kaibiganin sa Facebook, kung gusto mo.

PG-13. Maaring di angkop para sa mga batang mambabasa ang mga sumusunod na blog post. Mahalaga ang patnubay ng magulang.
Filed under: manuel legarda razorback wolfgang rock handlebar makati 
At heto naman si Manuel Legarda (Razorback), sa Handlebar pa rin. Legendary.

At heto naman si Manuel Legarda (Razorback), sa Handlebar pa rin. Legendary.

Comments
blog comments powered by Disqus