Pakshet

Hindi ko ginusto ang bagay na ito, at nagsinungaling ako nung sabihin ko ang bagay na kakasabi ko lamang. Maaari mo rin akong bisitahin sa totoo kong blog sa juddstamaria.com; masusundan rin ako sa plurk.com/Judd at sa twitter.com/juddstamaria. Maaari mo rin akong kaibiganin sa Facebook, kung gusto mo.

PG-13. Maaring di angkop para sa mga batang mambabasa ang mga sumusunod na blog post. Mahalaga ang patnubay ng magulang.
Filed under: quirino grandstand hostage hostage-taking rolando mendoza hong kong manila philippines pinoy swat police 
Ang malungkot na katotohanan: Pilipino pa rin tayo, at marami tayong dapat baguhin, matutunan, pagtibayin, at patunayan. Sa kabila ng lahat ng kahihiyan ngayong araw na ito, hindi ako aatras sa hamong iyan.
Ikaw?

Ang malungkot na katotohanan: Pilipino pa rin tayo, at marami tayong dapat baguhin, matutunan, pagtibayin, at patunayan. Sa kabila ng lahat ng kahihiyan ngayong araw na ito, hindi ako aatras sa hamong iyan.

Ikaw?

Comments
blog comments powered by Disqus