Pakshet

Hindi ko ginusto ang bagay na ito, at nagsinungaling ako nung sabihin ko ang bagay na kakasabi ko lamang. Maaari mo rin akong bisitahin sa totoo kong blog sa juddstamaria.com; masusundan rin ako sa plurk.com/Judd at sa twitter.com/juddstamaria. Maaari mo rin akong kaibiganin sa Facebook, kung gusto mo.

PG-13. Maaring di angkop para sa mga batang mambabasa ang mga sumusunod na blog post. Mahalaga ang patnubay ng magulang.
Filed under: bohol tourism 
Ang ginagawang simbahan ng Loboc, Bohol. Malapit-lapit sa simbahang ito ang isang malaking krus sa itaas ng bundok na tinatawag nilang “Krus Dako,” dahil ang krus na ito’y malaki… at patayo.
Ilan pa sa mga lugar na napuntahan ko noong nakaraang linggo sa Bohol:
Bilar Man-made Forest. Bago gumradweyt, pinagtanim ng gobyerno ang mga estudyante sa Bohol ng tigatlong halaman sa lugar na ito sa pagitan ng Bilar at Loboc. Panahon pa ni Marcos nang simulan nila ito. Ngayon, may gubat na sa lugar na ito. Pakshet!
Baclayon Church. Ang tinatawag na pinakamatandang coral church sa buong bansa.
Simbahan ng Tagbilaran. Isang pangkaraniwang simbahan sa gitna ng isang pangkaraniwang siyudad.
May mga susunod pa, ngunit sa ngayon, kakain muna ako ng kendi.

Ang ginagawang simbahan ng Loboc, Bohol. Malapit-lapit sa simbahang ito ang isang malaking krus sa itaas ng bundok na tinatawag nilang “Krus Dako,” dahil ang krus na ito’y malaki… at patayo.

Ilan pa sa mga lugar na napuntahan ko noong nakaraang linggo sa Bohol:

  1. Bilar Man-made Forest. Bago gumradweyt, pinagtanim ng gobyerno ang mga estudyante sa Bohol ng tigatlong halaman sa lugar na ito sa pagitan ng Bilar at Loboc. Panahon pa ni Marcos nang simulan nila ito. Ngayon, may gubat na sa lugar na ito. Pakshet!
  2. Baclayon Church. Ang tinatawag na pinakamatandang coral church sa buong bansa.
  3. Simbahan ng Tagbilaran. Isang pangkaraniwang simbahan sa gitna ng isang pangkaraniwang siyudad.

May mga susunod pa, ngunit sa ngayon, kakain muna ako ng kendi.

Comments