Pakshet

Hindi ko ginusto ang bagay na ito, at nagsinungaling ako nung sabihin ko ang bagay na kakasabi ko lamang. Maaari mo rin akong bisitahin sa totoo kong blog sa juddstamaria.com; masusundan rin ako sa plurk.com/Judd at sa twitter.com/juddstamaria. Maaari mo rin akong kaibiganin sa Facebook, kung gusto mo.

PG-13. Maaring di angkop para sa mga batang mambabasa ang mga sumusunod na blog post. Mahalaga ang patnubay ng magulang.
Filed under: manuel legarda razorback wolfgang rock handlebar makati 
At heto naman si Manuel Legarda (Razorback), sa Handlebar pa rin. Legendary.

At heto naman si Manuel Legarda (Razorback), sa Handlebar pa rin. Legendary.

Comments
Filed under: tirso ripoll tirso razorback handlebar makati polaris 
Tirso Ripoll ng Razorback sa Handlebar Bar and Grill, Makati. Maganda na sana ‘yung kuha ko, kaso, may kamay sa ano ni Tirso.

Tirso Ripoll ng Razorback sa Handlebar Bar and Grill, Makati. Maganda na sana ‘yung kuha ko, kaso, may kamay sa ano ni Tirso.

Comments
Filed under: offbeat makati wieneke kitchen chili cheese logs cheesesticks cheese sticks 
Chili Cheese Logs
Dinner @ Offbeat: The Wieneke Kitchen, Makati, 21 January 2011.
  1. Chili Cheese Logs

Dinner @ Offbeat: The Wieneke Kitchen, Makati, 21 January 2011.

Comments