Pakshet

Hindi ko ginusto ang bagay na ito, at nagsinungaling ako nung sabihin ko ang bagay na kakasabi ko lamang. Maaari mo rin akong bisitahin sa totoo kong blog sa juddstamaria.com; masusundan rin ako sa plurk.com/Judd at sa twitter.com/juddstamaria. Maaari mo rin akong kaibiganin sa Facebook, kung gusto mo.

PG-13. Maaring di angkop para sa mga batang mambabasa ang mga sumusunod na blog post. Mahalaga ang patnubay ng magulang.
Filed under: offbeat makati wieneke kitchen chili cheese logs cheesesticks cheese sticks 
Chili Cheese Logs
Dinner @ Offbeat: The Wieneke Kitchen, Makati, 21 January 2011.
  1. Chili Cheese Logs

Dinner @ Offbeat: The Wieneke Kitchen, Makati, 21 January 2011.

Comments